Internet Bank


 

 

Biztonsági figyelmeztetés

 

Elszámolási és forintosítási információk

 

 

 

Fizetési nehézségek esetére

Tájékoztató

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

A bíróságon kívüli adósságrendezés általános tájékoztatója

OBA

 

 

Tájékoztató

 

Befektetés

Befektetési tevékenység végzése

Napi devizaárfolyam

 

 

Magyar Nemzeti Bank

(2017. november 20.)

 

EUR

312,32 Ft

USD

264,81 Ft

CHF

267,76 Ft

 

Szegvár és Vidéke

Takarékszövetkezet

(2017. november 21.)

 

Eladási


EUR

315,44 Ft

USD

267,45 Ft

CHF

270,43 Ft

 

Vételi


EUR

309,19 Ft

USD

262,16 Ft

CHF

265,08 Ft

 

Az árfolyamok

tájékoztató jellegűek!

 

Jegybanki alapkamat


2016. május 25-től

0,90%

 

Alkalmazott referenciakamatok

Referenciakamatok

 

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel összehasonlító oldal

Pénzügyi Navigátor Füzetek

Pénzügyi Navigátor Termékválasztók

Pénzügyi Navigátor Kisfilmek

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

Közzététel

Mérlegbeszámoló 2014

Mérlegbeszámoló 2015

Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt hozott határozatok

H-JÉ-I-B-105-2016 sz. határozat

H-FH-I-B-540-2016 sz. határozat

 

  Elszámolási és forintosítási információk

 

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor
Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez
Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban
Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről
Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló kérelemnyomtatványok
Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez
Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására 2.
Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Elszámolás helyességének megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Panasz elkésettsége miatti pénzügyi intézményi kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Elszámolási kötelezettség fenn nem állásának megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Jogszabálysértő pénzügyi békéltető testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti pénzügyi intézményi kérelem nemperes eljárás lefolytatására
Közlemény elszámolási kötelezettség teljesítéséről megszűnt ügyletekre vonatkozóan
Tájékoztató az elszámolásról szóló értesítő levelek postázásáról

 

 

 


Gyorsmenü

Hitel Betét Lakosság Vállalkozás Bankkártyáink Kondíciók, letöltések Egyéb szolgáltatások Kirendeltségek Reklámfilmek Hírlevél archívum Üzenet küldése Szolgáltatási
térkép

Gazdasági hírek

 

TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0251

 

 

 

A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0251 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt neve és leírása: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet humánerőforrás bázisának kompetencia fejlesztése.
Képzések megnevezése:
- angol nyelvi képzés kezdőtől haladóig a teljeskörű kiszolgálás érdekében
- ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése és kompetencia fejlesztése
- vállalatvezetők továbbképzése
- informatikai képzés.
Az Európiai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 30.835.661 Ft.
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
6635 Szegvár, Szabadság tér 1.
Irányító Hatóság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, tel.: 06 (1) 273-4250
www.esza.hu

Képzési Szolgáltatási Szerződés

GOP-2.2.3-09-2010-0079

 A Border Business Light Special integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél.
Az Európiai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 6.881.250 Ft.
Projekt neve: Border Business Light Special integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél
Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A projekt keretében a Border Business Professional Special integrált vállalatirányítási rendszer moduljai kerültek bevezetésre. A rendszer keretében bevezetett modulok: Áruforgalom, beszerzés, értékesítés; Ügyfélkapcsolat kezelés (CRM); Termelési / szolgáltatási / kereskedelmi folyamatok támogatása; Karbantartás, szolgáltatás menedzsment; Projektmenedzsment. Továbbá bevezetésre került elektronikus iratkezelés, munkafolyamat irányítási rendszer, tudásmenedzsment, belső portál, elektronikus számlázás, elektronikus aláírás. A projekt keretében történt szervezetfejlesztés is, mely által vállalati folyamataink racionalizálásra kerültek, ezáltal javul a rendszer kihasználásának hatékonysága. A rendszer bevezetése által várhatóan jelentősen nő vállalkozásunk hatékonysága, ezáltal árbevételünk is.
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, 6635 Szegvár, Szabadság tér 1.
Irányító Hatóság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638 www.nfu.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617 www.magzrt.hu


 

 

Sajtóközlemény

 

Sajtóközlemény: Európai Uniós támogatásból humánerőforrás fejlesztés valósult meg a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél

 


Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Utolsó frissítés: 2017. október 31.