Internet Bank


 

 

Biztonsági figyelmeztetés

 

Elszámolási és forintosítási információk

 

 

 

Fizetési nehézségek esetére

Tájékoztató

A bíróságon kívüli adósságrendezéssel összefüggő információk

A bíróságon kívüli adósságrendezés általános tájékoztatója

OBA

 

 

Tájékoztató

 

Befektetés

Befektetési tevékenység végzése

Napi devizaárfolyam

 

 

Magyar Nemzeti Bank

(2017. november 20.)

 

EUR

312,32 Ft

USD

264,81 Ft

CHF

267,76 Ft

 

Szegvár és Vidéke

Takarékszövetkezet

(2017. november 21.)

 

Eladási


EUR

315,44 Ft

USD

267,45 Ft

CHF

270,43 Ft

 

Vételi


EUR

309,19 Ft

USD

262,16 Ft

CHF

265,08 Ft

 

Az árfolyamok

tájékoztató jellegűek!

 

Jegybanki alapkamat


2016. május 25-től

0,90%

 

Alkalmazott referenciakamatok

Referenciakamatok

 

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel összehasonlító oldal

Pénzügyi Navigátor Füzetek

Pénzügyi Navigátor Termékválasztók

Pénzügyi Navigátor Kisfilmek

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

Közzététel

Mérlegbeszámoló 2014

Mérlegbeszámoló 2015

Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt hozott határozatok

H-JÉ-I-B-105-2016 sz. határozat

H-FH-I-B-540-2016 sz. határozat

 

  Tájékoztató díjmentes készpénzfelvételről

 

 

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (1) bekezdése alapján a fogyasztó jogosult a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzkifizetés vagy Magyarországon elhelyezett ATM-ből készpénz helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 forintot meg nem haladó részét díjmentesen felvenni.
Takarékszövetkezetünk azon ügyfele számára köteles biztosítani a díjmentes készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt, aki
• a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti lakossági fizetési számláját,
• a 16. életévét betöltötte,
• Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
• kirendeltségeinkben vagy internetbankon keresztül írásbeli nyilatkozatot tett.

Amennyiben a készpénzfelvétel részben vagy egészben a fogyasztó részére nyújtott hitelkeret terhére teljesül, akkor legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, a szociális ellátás és ösztöndíj erejéig – de legfeljebb 150.000 forintig – jogosult a díjmentes készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt igénybe venni.
A nyilatkozatot első alkalommal 2013. december 1-jét követően, 2014. január 20-áig lehet megtenni, a díjmentes készpénzkifizetés vagy készpénzfelvétel első alkalommal 2014. február 1-től vehető igénybe.
Ezt követően minden naptári hónap 20-áig lehet nyilatkozatot tenni, és a díjmentes készpénzkifizetésre vagy készpénzfelvételre az ügyfél a következő naptári hónaptól jogosult.
Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető és kizárólag csak olyan fizetési számlát jelölhet meg a nyilatkozatban, amelynek tulajdonosa.
Ha Ön több takarékszövetkezetnél/banknál rendelkezik fizetési számlával, akkor egyidejűleg csak egy pénzintézetnél igényelheti a díjmentes készpénzfelvételt. Amennyiben jogosulatlanul veszi igénybe az ingyenes készpénzfelvételt, akkor Takarékszövetkezetünk jogosult az elengedett tranzakciós díjakat visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.
Ha Ön korábbi nyilatkozatát személyesen vagy internetbankon keresztül írásban visszavonta, akkor új nyilatkozat megtételével más fizetési számlát jelölhet meg.
Az ingyenes készpénzkifizetésre (kirendeltségi pénztárból) az az ügyfél jogosult, aki a törvény hatálybalépése előtt – azaz 2013.11.22. előtt - nem rendelkezett fizetési számlájához tartozó bankkártyával. A törvény ezen pontja 2014. december 31-ig hatályos. Ezt követően csak bankkártyával lehet díjmentes a készpénzfelvétel.
Aki a törvény hatálybalépése rendelkezett bankkártyával, az kizárólag ATM-en keresztül jogosult a díjmentes készpénzfelvételre.
Az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot elérheti fiókjainkban.

 

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

 

Tájékoztató az egyes fizetési számlákhoz, a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételhez tett nyilatkozatok központi nyilvántartási rendszeréről

 

 

 


Gyorsmenü

Hitel Betét Lakosság Vállalkozás Bankkártyáink Kondíciók, letöltések Egyéb szolgáltatások Kirendeltségek Reklámfilmek Hírlevél archívum Üzenet küldése Szolgáltatási
térkép

Gazdasági hírek

 

TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0251

 

 

 

A TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0251 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Projekt neve és leírása: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet humánerőforrás bázisának kompetencia fejlesztése.
Képzések megnevezése:
- angol nyelvi képzés kezdőtől haladóig a teljeskörű kiszolgálás érdekében
- ügyfélszolgálati munkatársak továbbképzése és kompetencia fejlesztése
- vállalatvezetők továbbképzése
- informatikai képzés.
Az Európiai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 30.835.661 Ft.
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
6635 Szegvár, Szabadság tér 1.
Irányító Hatóság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, tel.: 06 (1) 273-4250
www.esza.hu

Képzési Szolgáltatási Szerződés

GOP-2.2.3-09-2010-0079

 A Border Business Light Special integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél.
Az Európiai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 6.881.250 Ft.
Projekt neve: Border Business Light Special integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél
Projekt leírása (általános leírás, műszaki adatok): A projekt keretében a Border Business Professional Special integrált vállalatirányítási rendszer moduljai kerültek bevezetésre. A rendszer keretében bevezetett modulok: Áruforgalom, beszerzés, értékesítés; Ügyfélkapcsolat kezelés (CRM); Termelési / szolgáltatási / kereskedelmi folyamatok támogatása; Karbantartás, szolgáltatás menedzsment; Projektmenedzsment. Továbbá bevezetésre került elektronikus iratkezelés, munkafolyamat irányítási rendszer, tudásmenedzsment, belső portál, elektronikus számlázás, elektronikus aláírás. A projekt keretében történt szervezetfejlesztés is, mely által vállalati folyamataink racionalizálásra kerültek, ezáltal javul a rendszer kihasználásának hatékonysága. A rendszer bevezetése által várhatóan jelentősen nő vállalkozásunk hatékonysága, ezáltal árbevételünk is.
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, 6635 Szegvár, Szabadság tér 1.
Irányító Hatóság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638 www.nfu.hu
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 83., tel.: 06 40 200-617 www.magzrt.hu


 

 

Sajtóközlemény

 

Sajtóközlemény: Európai Uniós támogatásból humánerőforrás fejlesztés valósult meg a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél

 


Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Utolsó frissítés: 2017. október 31.